Här kan du läsa våra bokningsvillkor för konferenser och gruppbokningar

Bokningsvillkor
Vi tillämpar Visitas rekommenderade avbokningsregler.
Visita’s general terms of conference group bookings and other events.

Avbokningsregler för konferens & övriga gruppbokningar
Fram till 4 veckor innan ankomst: Ingen debitering
4-2 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade priset
Mindre än 2 veckor före ankomst: Full debitering

Avbokningen ska ske skriftligt till oss.

Avbokningsregler för gruppbokningar av julbord
Fram till 4 veckor innan ankomst: Ingen debitering
4-2 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade priset
Mindre än 2 veckor före ankomst: Full debitering
Justering av antal: Kostnadsfritt upp till 10% av antalet tre dagar innan.

Inhyrda tjänster
För inhyrda tjänster som exempelvis aktivitetsbolag, artister och transporter gäller ej Stufvenäs Gästgifveris avbokningsregler utan underleverantörens avbokningsregler.