Läs mer om vår

Historia

Stufvenäs Gästgifveris historia

Platsen där Stufvenäs ligger är en urgammal boplats som befolkades för flera tusen år sedan. Vägen genom skogen ner till gästgifveriet går genom ett gravfält från bronsåldern och järnåldern.  Här finns också Stufvenäs Källa som säkert varit en gammal offerkälla. I skogsbrynet går i nordsydlig riktning en urgammal väg, kanske tusenårig, som går vidare till Fulvik, Åd och Påbonäs borg. Strax söder om gästgifveriet ligger det väldiga bronsåldersröset Blårör. Öster om oss finns den väldiga Stufvenäseken, hårt åtgången av tidens stormar, med en omkrets av 9,7 meter.  Eken är klassad som Sveriges tredje största ek.

Stufvenäs dyker upp på historiens blad första gången 1546 då Gustaf Wasa i ett av många brev ger kronobonden Joen Fierse rätt “att uppbygga och fullborda den gard Stufvenäs han påbörjat bygget av”. 

1553 befaller kungen Joen Fierse, nu kungens fogde över Värnaby rättardömme, att på Wärnanäs anlägga en avelsgård och under gården lägga Södra Värnaby, Stufvenäs och Nässjökvarn ”hvilket allt han skulle bruka”. Denna avelsgård kom till stånd och från de sju kungsgårdarna på Öland överfördes avelsdjur av kor och får som säkert gjorde god nytta i området under den den fick verka. Men under Nordiska sjuårskriget  brände danskarna godset 1564, men det återuppbyggdes av Johan III.

1626 donerar Gustaf II Adolf kronotorpet Stufvenäs till industripionjären Johan Glawue som anlagt Bökenbergs glashytta i Germundslycke utanför Halltorp.  Johan fick nu tillgång till lövskogar som blev ved och pottaskebränning till glashyttan. 

Senare kom Stufvenäs åter in under Wärnanäs ägande och 1798 byggs nuvarande Stufvenäs av Carl  Mannerskantz på Wärnanäs, som själv gjort ritningen. Stufvenäs var då gästhus till Carls syster när hon kom på besök.

1802 gifter sig Carl Mannerskantz systerdotter Beata Elisabeth Beckstadius, prästdotter från Arby, med majoren och ryttmästaren vid Smålands dragoner Claes Eric Silversparre. Hon var 17 år och han nästan 40 år när de gifte sig. Paret bosatte sig på Stufvenäs och fick tre söner och fyra döttrar. Sönerna dog unga, två döttrar blev gifta medan två döttrar bodde hela sin liv på Stufvenäs. Ryttmästaren dog 1819, medan Beata levde till 91 års ålder och avled 1877. Den yngsta dottern fröken Charlotte, som blev den sista Silfversparren här, levde ända fram till 1902. Om henne berättas att hon skulle tituleras “hennes nåd”. När hon var ute på besök någonstans kom hon i sin hästförspända landå med kusk på kuskbocken. Skulle hon stiga ur vagnen rullade kusken ut en matta för henne att gå på så den hellånga kjolen inte smutsades ner.

1884 arrenderas Stufvenäs av Carl Hemmingsson. Hemmingsson var född i Linköping och kom 1867 till Wärnanäs som rättare. Carl gifte sig med Anna Sofia Handfast och tillsammans fick de barnen Anna, Ebba, Signe och Axel. Anna och Carl fick ytterligare en son men han avled tyvärr i småbarnsåren. Carl arrenderade Stufvenäs i 30 år och därefter tog hans son Axel över jordbruket. Axel var känd kommunalman och en av länets bästa skyttar. Under hans tid hade Stufvenäs 43 ha åker och 38 ha betesmark och på gården fanns 5 arbetshästar och 20 kor.

1939 arrenderas Stufvenäs av Ture Johansson, som kom att bli den siste arrendatorn. 1948 avslutades arrendet och Stufvenäs lades under Wärnanäs eget bruk.  

24 juli 1953  brinner ladugård, lada och svinhus ner efter ett blixtnedslag i ett kraftigt åskoväder. Kvar blir huvudbyggnaden, brygghuset och flygeln. 

1984 köptes tomt och byggnader på Stufvenäs av Anna-Lisa Bergström, som här startade ett vilohem för hemvändande missionärer. Målsättningen var god, men den ekonomiska basen för snäv och företaget kom på obestånd.

Hösten 1986 köper Sigvard Johansson Stufvenäs. Han föll för platsen och såg dess möjligheter. Efter en inledande ombyggnad öppnades Stufvenäs Gästgifveri våren 1987. Sedan följde årtionden av byggande och intensiv utveckling till en välbesökt pärla vid Kalmarsund. Sigvard drev Stufvenäs Gästgifveri ihop med sin fru Inger Johansson och deras två barn Helena Berzelius och Magnus Berzelius. 

2019 såldes Stufvenäs Gästgifveri till Marcus Thell som tillsammans med sina medarbetare ska vidareutveckla Stufvenäs Gästgifveri mot en spännande framtid. Våra värdeord är mod, glädje , kärlek och engagemang. Med dessa som grund förvaltar och förfinar vi Sigvard Johanssons livsverk.

Vår vision är att Stufvenäs Gästgifveri ska bli Sveriges bästa gästgiveri och det naturligaste besöksmålet för en helhetsupplevelse.

Varmt välkomna!