Vårt

Miljöarbete

Vår miljö- & hållbarhetsstrategi

Vi bidrar till minskad fattigdom både lokalt, nationellt och internationellt genom att minst en gång per år skänka överskottet från ett evenemang till en organisation som bekämpar fattigdom, exempelvis Shelterbox eller Stadsmissionen.

Vi hjälper gärna de som har det svårt i vår direkta närhet. All julmat som blir över från våra julbord skänker vi till de som ordnar julfirande för ensamma och socialt utsatta. Vi arbetar för att minska matsvinnet och handlar så mycket vi kan lokalt.

Vi arbetar dagligen med att sprida budskapet till våra gäster och medarbetare om vikten av god hälsa och välbefinnande. Hos oss har vi också skapat miljön för att kunna fokusera på individens hälsa. Vi vill ha hållbara medarbetare över tid. Våra medarbetare får friskvårdsbidrag.

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare får möjlighet till utveckling genom kompetensförhöjning både internt och externt.

I vår organisation har alla rätt till talan oavsett position. Vi strävar efter att vår personalstyrka har en lika fördelning mellan kvinnor och män samt i olika åldrar.

Vi har egen vattenbrunn, men uppmanar våra gäster att använda vatten med försiktighet för att skydda vårt gemensamma grundvatten. Vi är Kranmärkta  och serverar bara kranvatten till våra gäster. 

Vi har jordvärme för uppvärmning och varmvatten, samt laddstolpar för elbilar.

Vi vill bli Sveriges bästa arbetsplats! Med frihet under ansvar, lyhördhet, kommunikation, omväxlande arbetsuppgifter och anständig lön skapar vi tillsammans en god tillväxt. Vi följer HRF Visitas avtal.

Vi anstränger oss hela tiden för att hitta nya lösningar, hållbarare arbetssätt och bättre leverantörer för att göra vårt företagande mer miljövänligt.

Hos oss är alla lika, både gäster och medarbetare. Vi gör ingen skillnad på kön, etnicitet, ålder eller bakgrund. Här behandlas alla lika och med respekt vare sig du är kung, utländsk, barn eller bonde.

För oss är det viktigt med en levande landsbygd. En landsbygd där företag som vi kan växa och blomstra på ett hållbart sätt.

Vi använder så lite engångsartiklar som möjligt. Vi har valt en ekovänlig hudvårdsserie i spa och på hotellrummen.

Vi står för och marknadsför hemester. Vi arbetar för att bli en så populär destination att våra gäster väljer att semestra i Sverige istället för att flyga utomlands.

Som granne till Kalmarsund och Östersjön blir vi påtagligt påminda om hur illa det står till med våra hav. Detta gör oss ännu mer medvetna om att göra rätt val. Allt från inköp av fisk som råvara i restaurangen till att välja bort plastprodukter.

Ett fungerande ekosystem i vår natur är nödvändigt för vår existens. Därför handlar vi våra råvaror utifrån säsong och gärna från ekologiska producenter. Vi har skaffat bin för att främja pollinering, biologisk mångfald, svensk honung och matförsörjningen.

Vi står för allas lika värde, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning eller härkomst. Om alla accepterar varandra trots våra olikheter så blir världen en mycket fredligare och härligare plats att leva på.

Vi väljer leverantörer med miljöcertifiering. Ensam är inte stark. Inte ens ibland. Tillsammans måste vi förändra världen, klimatet och sättet vi lever på. Med gemensamma krafter kan vi nå målen. 

Vi är med. Är du?