Læs mere om vores

Historie

Stufvenäs Gästgifveris historie

Stedet, hvor Stufvenäs ligger, er en urgammel boplads, der blev befolket for flere tusinde år siden. Vejen gennem skoven ned til gæstgiveriet går gennem en gravplads fra bronzealderen og jernalderen. Her findes også Stufvenäs Kilde, som sandsynligvis har været en gammel offerkilde. I skovbrynet går i nord-sydlig retning en urgammel vej, måske tusind år gammel, som fortsætter til Fulvik, Åd og Påbonäs borg. Lige syd for gæstgiveriet ligger den mægtige bronzealderhøj Blårör. Øst for os findes den mægtige Stufvenäsegen, hårdt ramt af tidens storme, med en omkreds på 9,7 meter. Egen er klassificeret som Sveriges tredje største eg.

Stufvenäs dukker op på historiens blade første gang i 1546, da Gustaf Wasa i et af mange breve giver kronobonden Joen Fierse ret “til at opbygge og fuldende den gård Stufvenäs, han har påbegyndt bygningen af”.

I 1553 beordrer kongen Joen Fierse, nu kongens foged over Värnaby retskreds, at anlægge en avlsgård på Wärnanäs og under gården lægge Södra Värnaby, Stufvenäs og Nässjökvarn “hvilket alt han skulle drive”. Denne avlsgård blev etableret, og fra de syv kongsgårde på Øland blev avlsdyr af køer og får overført, hvilket sikkert gjorde stor nytte i området i den tid, den fungerede. Men under Den Nordiske Syvårskrig brændte danskerne godset i 1564, men det blev genopbygget af Johan III.

I 1626 donerer Gustaf II Adolf kronetorp Stufvenäs til industripioneren Johan Glawue, som havde anlagt Bökenbergs glasværk i Germundslycke udenfor Halltorp. Johan fik nu adgang til løvskove, som blev brænde og pottaskeproduktion til glasværket.

Senere kom Stufvenäs igen under Wärnanäs ejerskab, og i 1798 bygges det nuværende Stufvenäs af Carl Mannerskantz på Wärnanäs, som selv lavede tegningen. Stufvenäs var dengang gæstehus til Carls søster, når hun kom på besøg.

I 1802 gifter Carl Mannerskantz’ niece Beata Elisabeth Beckstadius, præstedatter fra Arby, sig med major og ritmester ved Smålands dragoner Claes Eric Silversparre. Hun var 17 år, og han næsten 40 år, da de blev gift. Parret bosatte sig på Stufvenäs og fik tre sønner og fire døtre. Sønnerne døde unge, to døtre blev gift, mens to døtre boede hele deres liv på Stufvenäs. Ritmesteren døde i 1819, mens Beata levede til 91 års alderen og døde i 1877. Den yngste datter, frøken Charlotte, som blev den sidste Silfversparre her, levede helt frem til 1902. Om hende fortælles, at hun skulle tituleres “hendes nåde”. Når hun var på besøg et sted, kom hun i sin hestetrukne landauer med kusk på kuskesædet. Skulle hun stige ud af vognen, rullede kusken en måtte ud for hende at gå på, så den gulvlange kjole ikke blev snavset.

I 1884 forpagtes Stufvenäs af Carl Hemmingsson. Hemmingsson var født i Linköping og kom i 1867 til Wärnanäs som retsbetjent. Carl giftede sig med Anna Sofia Handfast, og sammen fik de børnene Anna, Ebba, Signe og Axel. Anna og Carl fik yderligere en søn, men han døde desværre i småbarnsalderen. Carl forpagtede Stufvenäs i 30 år, og derefter overtog hans søn Axel landbruget. Axel var kendt kommunalmand og en af amtets bedste skytter. Under hans tid havde Stufvenäs 43 ha agerjord og 38 ha græsningsareal, og på gården var der 5 arbejdsheste og 20 køer.

I 1939 forpagtes Stufvenäs af Ture Johansson, som blev den sidste forpagter. I 1948 afsluttedes forpagtningen, og Stufvenäs kom under Wärnanäs egen drift.

Den 24. juli 1953 brænder ladegård, lade og svinestald ned efter et lynnedslag i et kraftigt tordenvejr. Tilbage bliver hovedbygningen, bryghuset og fløjen.

I 1984 købes tomt og bygninger på Stufvenäs af Anna-Lisa Bergström, som her startede et hvilehjem for hjemvendende missionærer. Målsætningen var god, men den økonomiske basis for snæver, og virksomheden kom i vanskeligheder.

Efteråret 1986 køber Sigvard Johansson Stufvenäs. Han faldt for stedet og så dets muligheder. Efter en indledende ombygning åbnedes Stufvenäs Gästgiveri foråret 1987. Derefter fulgte årtier af byggeri og intensiv udvikling til en velbesøgt perle ved Kalmarsund. Sigvard drev Stufvenäs Gästgiveri sammen med sin kone Inger Johansson og deres to børn, Helena Berzelius og Magnus Berzelius.

I 2019 blev Stufvenäs Gästgiveri solgt til Marcus Thell, som sammen med sine medarbejdere skal videreudvikle Stufvenäs Gästgiveri mod en spændende fremtid. Vores værdier er mod, glæde, kærlighed og engagement. Med disse som grundlag forvalter og forfiner vi Sigvard Johanssons livsværk.

Vores vision er, at Stufvenäs Gästgiveri skal blive Sveriges bedste gæstgiveri og det naturligste besøgssted for en helhedsoplevelse.

Hjerteligt velkommen!