Pressmeddelande

Ny stig till Stufvenäseken

augusti 15, 2021

För att bevara och utveckla ett av Smålands vackraste besöksmål har vi med hjälp av stöd från Tillväxtverkets utvecklingscheckar för natur- och ekoturism gjort en ny stig till Stufvenäseken. Stufvenäseken är cirka 800 år och Smålands näst största och Sveriges tredje grövsta med sin imponerande 9,7 meter i omkrets.

Vi har tillgängliggjort eken för besökarna med ny stig och friställt eken från undervegetation som riskerade att förstöra ekens vackra krona. Stigen har fått ny sträckning, jämnare underlag, kompletterats med viloplatser och skyltar med information om Stufvenäs, trädslagen och biologisk mångfald. Vår affärsidé är att ge våra gäster och besökare en upplevelse för alla sinnen. Den nya sträckningen går igenom Värnanäs vackra ädellövskog utmed Kalmarsund och passerar en av områdets vackraste bokträd vilket ger vandringen och gästerna mer naturupplevelser.

Den nya stigen invigs söndag 22 augusti kl 14.00 av landshövding Peter Sandwall. På gästlistan finns representanter från Kalmar kommun, Torsås kommun, Region Kalmar, Länsstyrelsen och besöksnäringen.