Pressmeddelande

Nominerade till Stora Turismpriset 2021

september 8, 2021

Stufvenäs Gästgifveri är nominerade till Stora Turismpriset 2021. Priset delas ut till en aktör som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. Priset delas ut för 28:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

– Den här nomineringen är ytterligare ett bevis på att vårt arbete med att utveckla Stufvenäs Gästgifveri är på rätt väg, säger Marcus Thell, vd.

-Vi har försökt att ta tillvara på det positiva och göra något bra av den svåra tid som varit. Därför är vi väldigt glada och ödmjuka inför att få vara nominerade tillsammans med så många duktiga och framträdande branschkollegor, fortsätter Marcus.

-Vi är så glada och stolta över att få vara nominerade till det finaste priset man kan vinna inom besöksnäringen. Den här nomineringen är en vinst i sig som vi med glädje delar tillsammans med alla våra fantastiska kollegor på Stufvenäs, säger Anna Lejerhed Emrin, marknadschef.

-De nominerade har alla på ett imponerande sätt lyckats ställa om och tänka nytt. De har bland annat arbetat med att ta fram nya affärsmodeller, riktat sig mot nya målgrupper och haft hållbarhetsfrågor i fokus. Vi ser dem alla som förebilder i att utveckla besöksnäringen, säger Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt bedömningskriterierna nedan:

Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet.

Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Omställningskriterium: Pristagaren har under coronapandemin lyckats vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten.

Vem som vinner Stora Turismpriset 2021 blir klart den 24 november.

Läs mer om vår nominering här.